Kai Kouvo Insinööritoimisto oy
Ota yhteyttä
Insinööritoimisto Kai Kouvo Oy
Tarjoaa erilaisia koulutus- ja konsultointipalveluita, rakennus-
ja ympäristöteknologiaan liittyviä asiantuntijatehtäviä - yli 25 vuoden kokemuksella.

Infra-ala:
 • teiden- ja katujen rakennus
 • kalliorakennustyöt
 • kiviainekset
 • maa- ja pohjarakennustyöt
 • päällystystyöt
 • em. töihin liittyvät asiakirjojen laadintatehtävät
Talonrakennusala:
 • pihojen pohja- ja päällysrakenteet
 • rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus
 • radonkorjaustyöt
 • talonrakennuksen maarakenteet
 • em. töihin liittyvät asiakirjojen laadintatehtävät
Ympäristöteknologia:
 • ilmansuojelu
 • kaatopaikkarakentaminen
 • maa-ainesten otto
 • pilaantuneiden maiden käsittely (PIMA)
 • vesistöjen kunnostus
 • em. töihin liittyvät asiakirjojen laadintatehtävät

Kai Kouvo
Rakennusinsinööri (AMK)
Ympäristöinsinööri (AMK)
Suomen Ilmansuojeluyhdistys ry:n jäsen
SGY:n jäsen (Suomen Geoteknillinen Yhdistys)